BÄSTA E-LEARNING

1:a pris Försäkringsaffären, Swedbank och Happyworks

Genom att kombinera ett genomtänkt pedagogiskt upplägg med nya spännande grepp bjuder vinnarbidraget i ”Årets e-learning 2011” på en förstklassig produktion som inte bara med fakta och interaktiva övningar stödjer deltagaren genom en komplex lärsituation utan också har en wow-känsla som stimulerar och väcker lusten att lära.

2:a pris Att skriva på Försäkringskassan, Försäkringskassan

Andrapristagaren i ”Årets e-learning 2011” har med ett välarbetat manus och med genomtänkta interaktiva övningar visat att man kan skapa imponerande produktioner även utan avancerad
medieproduktion. Med ett bra manus kan man komma nästan hur långt som helst!

3:e pris Folksam Introduktionsutbildning, Folksam och ContentoWassum

En snygg och välarbetad produktion som med sitt personliga bemötande och sociala fokus ger
användaren den uppmärksamhet och välkomnande känsla man vill känna som nyanställd. Det är så här det ska kännas att komma till ett nytt jobb!

BÄSTA INNOVATION

1:a pris eWiz, Umeå Kommun och Libendo Research & Development AB

Ett lättillgängligt och pedagogiskt verktyg, där målgruppen snabbt kan tillgodogöra sig syftet med verktyget. Verktyget hjälper målgruppen att sänka tröskeln för att komma in i e-samhället, vilket även bidrar till samhörighet och tillhörighet till samhället i stort. Med hjälp av ett pedagogiskt arbetssätt och med användaren i fokus guidar verktyget målgruppen att få tillgång till dagens e-samhälle, utan att själva behöva ha någon tidigare förkunskap om datorer. Verktyget bidrar snabbt till sitt syfte.

2:a pris API för socialt lärande, ContentoWassum

Med flera sociala funktioner samlade direkt i utbildningen på ett enkelt sätt skapas högre delaktighet och engagemang. Det gör att kursdeltagarna kan ta del av andras kunskaper, utbildningen utvecklas ständigt och stimulerar fler lärstilar som i slutändan leder till ökat lärande. Tack vare känslan av mänsklig närvaro och samlade sociala funktioner, blir det möjligt för användaren att på ett naturligt sätt ta till sig andras och dela med sig av egna kunskaper direkt i kursen.

3:a pris Ghost, Learnways

En bra och ovanligt enkel publiceringsportal för både webb och mobil med statistik för e-learning. Grafiskt tilltalande.

BÄSTA SIMULERING, VIRTUELLA VÄRLD OCH SPEL

1:a pris The blood typing game, Nobel media AB

Förstapristagaren har skapat en avskalad men samtidigt vågad grafisk utformning som fångar användarens nyfikenhet. Den lekfulla pedagogiken i denna genomtänkta produktion skapar en lust att lära sig hur man bestämmer blodtyper, dess skillnader och vilka som är kompatibla vid blodtransfusioner.

2:a pris Fair Place, Vision och Intermezzon AB

Andrapristagaren har skapat en mycket ambitiös spelkonstruktion där fackföreningens arbete blir lätt att förstå och ta till sig. Den genomarbetade grafiska utformningen tillsammans med en
humoristisk dialog ger en positiv användarupplevelse.

3:e pris ÅKU 2011 – Kundsituationer, ContentoWassum

Tredjepristagaren har skapat en produktion av hög kvalitet där interaktiva, filmatiserade kundmöten sätter användaren i situationer där den måste ta ställning och får direkt återkoppling.

BÄSTA STANDARDPRODUKTION

1:a pris Kundmötet i butik, Daymaker och Lexicon Interactive

Motivering: En e-learning som med välanpassade filmscenarion varvar teori och praktik på ett pedagogiskt sätt och manar till reflektion och införlivar nya kunskaper. Produktionen rymmer såväl tankeväckande interaktioner som en glasklar pedagogik och lämnar användaren med en känsla som ”går rakt in i butiken”.”

2:a pris Sparsam körning – Arbetsmaskiner, Tya och Houdini group

”En snygg och stark lärupplevelse som på ett lekfullt och inspirerande sätt når en hög pedagogiskt nivå. Produktionen har en smakfull blandning av spelmoment och fakta i text, bild och filmsekvenser. Produktionen sporrar deltagaren till att aktivt lära sig mer för att nå varje delmål. Uppföljning av resultat speglas och ger hög önskvärd kompetens.”

3:e pris ÅKU 2011, ContentoWassum

”En e-learning som genom stor variation av pedagogiska metoder lyckas förmedla komplexa kunskaper. Produktionen är snyggt förpackad med levande grafik och film, god form- och språkkänsla och har ett användarvänligt gränssnitt. Hela utbildningen genomsyras av en proffsighet som gynnar möjligheten till ett effektivt lärande. ”

BÄSTA KOMPETENSSATSNING

1:a pris Stena Line Academy 2011, Stena Line Scandinavia AB och Involve Communication AB

Här används kompetensutveckling fullt ut som strategiskt verktyg, både för att minska risker och för att lyfta förståelsen för kärnvärden och kärnkompetenser. Med ett kraftfullt och strukturerat arbetssätt har man fått ut lärandet i hela organisationen – en mobil verksamhet med diversifierad och rörlig målgrupp. Satsningen spänner över att attrahera, utveckla och ta tillvara på medarbetarnas kompetens och det är extra roligt att se att rekryteringssteget är med. Satsningen har resulterat i en god överblick över kompetensläget i organisationen, genererat stora besparingar och blivit en katalysator för vidare arbete.

2:a pris Hemtex Academy, Hemtex och Intermezzon AB

Ett skolexempel på väl genomförd kompetenssatsning baserat på blandat lärande, med stark
koppling till affärsnytta. Tydliga effektmål har definierats, följts upp, och satsningen har uppfyllt målsättningarna med råge. Hemtex kompetenssatsning belyser tydligt kopplingen mellan
kompetensutveckling och skarp affärsnytta. Insatsen har resulterat i en direkt avgörande konkurrensfördel under en period då resten av branschen backade. Den ekonomiska utväxlingen av satsningen är också imponerande mätt i ökad försäljning.

3:e pris Kompetensbyggande på ett mediahus! MTG Sverige och MTG Academy

En kritisk organisationsförändring har överbryggats med en välplanerad och tight kompetens-
satsning. Innovativa grepp, med integrerade skarpa kundcase, och en tydlig metodik (The best of the best teach the rest) har gett god effekt och metodiken återanvänds vidare i organisationen.

BÄSTA MOBILA LÄRANDET

1:a pris Gravidkalendern, Babygruppen Online Sverige AB

Gravidkalendern utnyttjar på ett användarvänligt och snyggt sätt mobilens möjligheter. Den behagliga grafiken ger en inbjudande känsla och användaren lockas att utforska appens många funktioner. Appen har på ett ypperligt sätt använt möjligheten till interaktivitet. Mottagandet bland användarna är väldigt positivt och med tanke på att Gravidkalendern har använts av cirka 50 procent av målgruppen är det tydligt att bidraget hittat hem.

2:a pris EBS Play, Eniro och Lexicon Interactive

Eniro Business School Play utnyttjar mobilitens potential och levererar korta, kärnfulla filmer som kan användas på språng. Appens design och innehåll lockar till klick och omvandlar begreppet ”Just in time”-lärande i verkligheten – lättanvänt, överskådligt och engagerande.

3:e pris Spread Signs, Avanti teckenspråkstolkning och Europeiskt teckenspråkscenter

Ett viktig verktyg för väldigt många människor. Spread Signs bygger broar mellan länder och
förenklar lärandet för både hörselskadade och deras anhöriga. Appen är dessutom lättnavigerad, snabb och innehållsmässigt omfattande, vilket ger en bra grund för ett utbrett användande.

ÅRETS ELDSJÄL: Peter Becker

Peter Becker har via stiftelsen “Datorn i Utbildningen” drivit fram tidningen med samma namn samt instiftat priset Guldäpplet för lärare som jobbat för att förnya lärandet med stöd av IT.

Peter ligger även bakom konferensen “Framtidens lärande” som i fjol hade ca 1500 deltagare. Peter har aktivt verkat för införandet av modellen “Skriva sig till läsning”. Modellen har fått ett starkt fäste på gräsrotsnivå bland lärarna i Sverige.

Peters förmåga att skapa, driva och utveckla nätverk inom lärande och IT gör att hans påverkan når hela vägen fram till ditt barns vardag i skolan.