Årets e-learningproduktion

1:a Rikspolisstyrelsen – Brott i nära relationer
Marklund Film / Learnways
En genomtänkt produktion som med verklighetsförankrade situationer får deltagaren att reflektera över ett komplext innehåll. Här finns material och övningar för både gruppdiskussioner och enskild fördjupning. Den nominerade visar att videoproduktioner hör hemma i framtidens lärande.

2:a Kommunalarbetarförbundet – Kommunals studieadministrativa studiesystem
Contento
En e-learningproduktion som med en berömvärd integrering av grafiska komponenter, film och interaktiva inslag engagerar användaren. En inspirerande utbildning som på ett lättsamt sätt lär ut systemstödets vinster och funktioner. Det har nog aldrig varit så roligt att lära sig ett administrativt system.

3:a Humana Group – Grundläggande introduktionsutbildning för personliga assistenter
Intermezzon
En e-learning med stark och verklighetsnära känsla. En förtjänstfull användning av video förverkligar ämnet och ger en dokumentär förståelse. Den nominerade har dragit sitt strå till stacken för att höja statusen för en yrkesroll som gör ett komplicerat jobb i nära relation till sin kund.

I juryn:

 • Michael Walter, Bilprovningen
 • Maria Olin, Medieinstitutet
 • Martin Nyman, Kinnarps
 • Jonas Engkvist, Addlove
 • Martin Båtsman, Accoll

Samtliga nominerade:

 • Kommunalarbetarförbundet
 • Libendo education
 • Swedbank
 • SEB
 • Rikspolisstyrelsen
 • Humana
 • PriceWaterhouseCoopers
 • Handelsbanken
 • BTS för Exportrådet
 • Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA)
 • Sigma Solutions
 • IPROMMA Institutet

Årets innovation

1:a LM Ericsson AB – Learning and Performance
Learntech AB
En innovativt e-learninportal där focus ligger på web 2.0, sociala medier och community-lärande. Ericsson har förstått hur man utnyttjar medarbetarens kunskaper i en ständigt föränderlig verksamhet.

2:a Vocab AB
Super rapid eLearning när den är som bäst. Kan bygga träningar och simuleringar på några minuter i ett intuitivt och enkelt verktyg som i slutändan även kan köras på mobiltelefoner.

3:a Libendo Education R&D – eMedarbetaren
Dataföreningen i Sverige
Ett genomtänkt sätt att testa medarbetarnas IT-kunskaper. Med en logisk validering skapas en indivuell utbildningsplan för att täcka de brister som framkommit under testet. Snygg design med många spännande simuleringar gör att man inte kan komma verkligheten närmare.

I juryn:

 • Mikael Rosholm, Bilprovningen
 • Patrik Bäck, Sigma
 • Daniel Önnerby, Intermezzon

Samtliga nominerade:

 • Libendo Education – R&D
 • LM Ericsson AB
 • Xtractor Interactive AB
 • Lexicon Trivantis
 • Vocab AB

Bästa rapid e-learning produktion

1:a Renault Nordic AB – Framvagnar och vindrutor
Bilprovningen
Med en genomtänkt variation av text, bild, ljud och film har man skapa en intressant och lättillgänglig e-learning. Fakta och praktiskta instruktioner är tydligt presenterade med en god känsla förkontext och målgruppens behov. I förhållande till den mycket snabba produktionstiden och låga kostnaden utmärks produktionen av noggrannhet och hög kvalitet.

2:a Länsförsäkringar – Penningtvätt
QTrust
Juryns motivering: E-learningen belyser ämnets allvar men kommunicerar det på ett okomplicerat och humoristiskt sätt. Med hjälp av scenarier skapas igenkännande och en stimulerande lärupplevelse parallellt för två målgrupper. En karakteristisk ’rapid e-learning’ med en enkel design som väl kommunicerar företagets identitet.

3:a Stockholm Environment Institute 20 years of SEI
Houdini
Ett gediget arbete på kort tid, har lagts på att bygga en attraktiv och inspirerande sajt för att informera om institutets verksamhet. Produktionen har en hög interaktivitetsnivå där upplevelsen står i fokus och användaren bjuds att utforska innehållet helt efter eget intresse.

I juryn:

 • Charlotte Gustafsson, IKEA
 • Liv Jonsson, Sigma
 • Stina Lantz, Xtractor

Samtliga nominerade:

 • Bilprovningen
 • Renault Nordic AB
 • Länsförsäkringar
 • PriceWaterhouseCoopers
 • Addici Learning Center
 • Stockholm Environment Institute

Simulering, virtuella världar och spel

1:a Exportrådet Symbiocity
BTS
Ett snyggt och roligt simuleringsspel där man på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt ger deltagaren en förståelse för en komplex problematik. Med ganska enkla medel ger man känslan av att befinna sig i en levande värld där deltagaren blir involverad i varje steg av processen.

2:a SonyEricsson – Troubleshooter
Accoll Interactive
Ett väl utvecklat, globalt simuleringsverktyg som låter deltagaren träna felsökning i en säker miljö.

3:a Bilprovningen – Brandskyddskontroll på buss
Bilprovningen
En simulering som på ett tydligt sätt ger en förståelse för den praktiska tillämpningen av brandskyddskontroll på buss.

I juryn:

 • Bengt Tärnström, Getinge Academy
 • Jakob Netz, Learnways
 • Anna Bromander, Intermezzon

Samtliga nominerade:

 • SAS
 • Nobel Web AB
 • BTS Stockholms handelshögskola
 • Bilprovningen
 • Sony Ericsson
 • BTS Exportrådet
 • Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA)

Årets enastående prestation

1:a Johan Skoglöf
Johan Skoglöf har genom sitt stora engagemang för e-learning hjälpt många företag och organisationer att bli bättre på området. Genom lyckade projekt inom Försvarsmakten och på Ericsson har han bidragit till att påverka väldigt många människor. Stark teknisk insikt, stor förståelse för utbildningsbehov, ett visionärt tänkande och en oförtrytlig vilja att sprida sina erfarenheter och tankar till övriga i branschen, gör honom till en värdig vinnare av detta pris.

2:a Boel Franck
Boel Franck har gjort en pionjärinsats inom sjukvården genom att som en av de första i landet lansera e-learning. Det är en komplex organisation som är hårt reglerad av lagar och föreskrifter där enskilda individer kan ha flera huvudmän i sitt dagliga arbete. Hon har målmedvetet arbetat i många år och nu har e-learning slagit igenom med stor kraft på så väl på sjukhuset som inom hela landstinget med många nöjda användare. Boel Franck har även samverkat med andra sjukhus för att främja den gemensamma utvecklingen av e-learning inom vården.

3:a Daniel Ekberg
Daniel Ekberg är en av Sveriges främsta företrädare inom e-learning. Daniel har bidragit till att stärka e-learning som företeelse i Sverige genom sin delaktighet i ett flertal projekt för större företag inom arkitektur, teknik och strategi. Daniels syn på e-learning suddar ut de traditionella gränserna och öppnar nya möjligheter för hur e-learning kan användas av en verksamhet eller organisation. Daniel är oerhört kunnig och innovativ samt en omtyckt och inspirerande föreläsare med ett brett internationellt och nationellt nätverk.

I juryn:

 • Kristian Åsberg, Tetrapack
 • Nils Carlberg, Learnways
 • Lars Lindgren, BTS

Samtliga nominerade:

 • Annica Bergman, Dataföreningen
 • Johan Skoglöf, Learntech
 • Boel Franck, Landstinget i Uppsala län
 • Roberto Picornell, Eniro
 • Daniel Ekberg, Learngear

Årets kompetenssatsning

1:a Rikspolisstyrelsen – Brott i nära relationer
Marklund Film / Learnways
En ambitiös lösning på en stor utmaning i en organisation med begränsad datorvana. Satsningen har genererat en höjd kunskapsnivå och ett förbättrat beteende hos en stor målgrupp. Ett väl dokumenterat resultat visar på en mycket lyckad kompetenssatsning.

2:a SIBA – För modet att våga satsa strategiskt i motvind
Intermezzon
För modet att våga satsa strategiskt när det blåser som hårdast. En kompetensinsats som genererat en förändrad kundsyn, ny lärkultur och ekonomisk avkastning som vida överstigit förväntningarna. Med hög interaktivitet och god pedagogik skapades en utbildning som leder till motivation, reflektion och engagemang.

3:a Finanskompetens – ÅKU 2009 – Rådgivarnas årliga kunskapsuppdatering!
Xtractor
Genom samordning av utvecklingsbehov hos flera konkurrerande bolag, har en ambitiös och lustfylld produkt skapats. Kompetenssatsningens tydliga kommunikation skapar en god förståelse för målsättningar både för det egna företaget och för kunden.

I juryn:

 • Karl-Henrik Jönsson, Bilprovningen
 • Pelle Lind, Medieinstitutet
 • Per Johansson, Auto Academy
 • Daniel Ernerot, Contento
 • Jan Bergare, BTS

Samtliga nominerade:

 • Göteborgs stad
 • Posten AB
 • Rikspolisstyrelsen
 • SIBA
 • Sweco
 • Landstinget i Uppsala län
 • BDX Bilfrakt
 • Skolverket
 • Finanskompetens
 • Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
 • Eniro

Årets standardproduktion

1:a Arbetsmiljöverket & Stockholms läns landsting – Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Learnways
En utbildning med mycket seriös framtoning. Fylld med fakta och matnyttigheter triggar den ändå nyfikenheten och utbildningen känns välkomnande och lekfull. Extra plus att användaren kan välja sin egen väg beroende på behov och roll. Även det trevliga interaktiva spelet ger pluspoäng.

2:a Bonanza – Lönsammare affärer
Xtractor AB
Här har den nominerade lyckats med det pedagogiska upplägget för att få ett ämne som kan kännas komplicerat att bli vardagligt och jordnära. En enkel och fräsch utbildning som får plus i kanten för staplarna som det är lätt att bli riktigt god vän med.

3:a BTS för GlaxoSmithKline – ,
BTS
Ett trevligt upplägg som kräver att deltagaren är på tå hela tiden. Vi möter blicken från riktiga människor vilket gör att man bryr sig om hur de svarar på beslut man tar och det gör även att utbildningen känns viktig.

I juryn:

 • Minna Westman, Vägverket
 • Marie A Lindblad, Billerud
 • Suzanne Branner, Lexicon

Samtliga nominerade:

 • Libendo Education R&D
 • Bonanza
 • Intermezzon
 • BTS för GlaxoSmithKline
 • Sweco
 • Arbetsmiljöverket
 • Finanskompetens

Bästa m-learning

1:a Acapela Acapela för mobilen
Mobilt lärande av högsta klass till nytta för ett mycket stort antal människor i Sverige och internationellt. Den nominerade förenar mobilens styrkor med god pedagogisk höjd. Genom sin modell fungerar de också som katalysator för hela m-learning-fenomenet.

2:a Agria Agria djurguide,
QTrust
Den nominerade har identifierat behovet av snabba råd vid olycksfall och sjukdomar hos djur och tillfredställt detta för över 10 000 djurägare. En lösning med tydlig målgrupp där mobilen är en utmärkt kanal. En bred lösning som fungerar oberoende av telefonmodell.

3:a Mobilutbildning i Sverige AB
Quisser mobilapplikationer
På en rekordsnabb tid har en position tagits inom lärande applikationer på den växande iPhone marknaden. Applikationerna har en bredd som bl a omfattar högskoleprov, körkortsteori och båtkörkort.

I juryn:

 • Anders Linger, Mobil Business
 • Tomas Bennich, Swedish Mobile Association
 • Annica Englund, Kista Science City

Samtliga nominerade:

 • Vocab Ab
 • Agria Djurförsäkring
 • Wizmobi
 • Mobilutbildning i Sverige AB
 • Luli Media Group
 • Roche/Adimo