Bästa Blended Learning

Med kategorin Bästa blended learning menas en utbildning som kombinerar olika leveransformer med en hög pedagogisk nivå som utgår från målgruppens behov.

Exempelvis kan det handla om klassrumsutbildningar där delar av utbildningen bedrivs på distans via sociala medier eller andra kanaler. Ett annat exempel kan vara en e-learningutbildning som förstärks med reflektioner i grupp. Det kan vara aktiviteter ansikte mot ansikte eller på distans samt kommunikation synkront eller asynkront.

Utmärkelsen vill uppmärksamma de bästa och mest väl avvägda blended learning utbildningarna.

Tävlingen är nu stängd för bidrag och juryn har påbörjat sitt arbete. Den 19 oktober presenteras finalisterna. Vinnarna utses vid den stora galakvällen den 16 november. Säkra din plats redan nu: Promisedagen 

Juryn kommer att bedöma de nominerade utifrån följande kriterier: 

Pedagogiskt upplägg

  • Vilka lärformer finns i utbildningen? Hur väl möter produktionen olika lärstilar hos utbildningsdeltagaren? 
  • Vilken nytta tillför de olika momenten de aktuella användarna/målgruppens lärande?  
  • Hur väl utnyttjas de olika momenten i utbildningen?

Måluppfyllelse

  • Hur väl uppfyller utbildningens de uppsatta målen?
  • Hur väl kan de målgrupper som utbildningen är avsedd för utnyttja utbildningens upplägg? 

Affärsresultat och statistik 

  • Vilka bevis finns som visar på utbildningens förmåga att uppfylla den förväntade affärsnyttan?

Har du frågor kan du vända dig till huvudjuryn på jury@swelearn.se