Med standardproduktion menar Swedish Learning Awards en och samma produktion som används av flera olika målgrupper, företag eller organisationer och/eller vänder sig till konsumenter. Utmärkelsen vill uppmärksamma de produktioner, som utan omfattande justeringar, framgångsrikt lyckas underlätta lärande för separata målgrupper.

Har det nominerade bidraget tidigare nominerats i kategorin Bästa standardproduktion skall det anges och en kort beskrivning av vad som skiljer det nya från det tidigare bedömda bidraget medfölja nomineringen

Juryn kommer att bedöma de nominerade utifrån följande kriterier:

Affärsresultat och statistik
– Hur många företag/organisationer har använt produktionen?
– Hur många individer använder/har använt produktionen?
– Hur hög är genomförandegraden, dvs hur många av de som har påbörjat utbildningen har också slutfört den?
– Hur ser utvärderingsresultaten ut?

Pedagogiskt upplägg
– I vilken utsträckning tilltalas varje utbildningsdeltagare?
– Vilka lärformer finns i utbildningen? Hur väl möter produktionen olika lärstilar hos utbildningsdeltagaren?
– Hur väl används olika typer av interaktioner mellan deltagaren och produktionen? T ex övningar, spel och simuleringar i produktionen.
– På vilka sätt interagerar utbildningsdeltagaren med utbildningsledaren och/eller andra utbildningsdeltagare?

Måluppfyllelse
– Hur väl uppfyller produktionen de mål som är satta för lärandet i den?
– Hur väl når produktionen de målgrupper som den är avsedd för?

Användarvänlighet
– Ser produktionen tilltalande ut och inspirerar den till lärande i de olika målgrupperna?
– Hur väl är utbildningen producerad ur ett hantverksperspektiv t ex få buggar och väl genomarbetat språk?
– Är navigeringen i produktionen enkel och logisk att använda? Ser man var man befinner sig, var man har varit och vilka delar som ännu inte har slutförts?

Tävlingen är nu stängd för bidrag. Fem finalister i kategorin presenteras den 15 maj.