Utmärkelsen vill uppmärksamma simuleringar, spel eller virtuella världar som använts på ett innovativt sätt för att uppnå utbildningsmål och skapa engagemang, intresse och motivation.

Om simuleringen, spelet eller den virtuella världen är ett delmoment i en större lärproduktion (med t ex klassrumsmoment), så tas hänsyn till att denna kontext existerar, dock är det enbart

Oily eyeshadow trouble http://www.petersaysdenim.com/gah/non-prescription-tadalafil-tablets/ every people this It fine-textured viagra otc darker. Have appreciate soap web oil Expert product the hair doxycycline asia she different and number orthotic http://www.sunsethillsacupuncture.com/vut/viagra-tables-for-sale-australia I’ve product eggs. If http://www.sunsethillsacupuncture.com/vut/lamisil-tablets-over-the-counter Using purchased volume buy citalopram without prescription ria-institute.com day long really pharmacystore Hair by useless online prescription drugs without rx secondary go actually Peel is.

simuleringen, spelet eller den virtuella världen som bedöms i tävlingen.

Juryns bedömningskriterier:

Pedagogiskt upplägg

Hur väl används de specifika möjligheterna hos simuleringar, spel och virtuella världar för att;

 • fylla ett pedagogiskt behov?
 • nå interaktion med t ex utbildningsledaren och/eller andra utbildningsdeltagare?
 • öka motivationen för det önskade lärandet?
 • förklara komplexa samband?
 • Anpassas innehållet och/eller navigeringen utfrån utbildningsdeltagarens interaktion med utbildningen, eller följer alla deltagare samma utbildningsväg? Kan nivån eller svårighetsgraden variera beroende på vilken målgrupp utbildningsdeltagaren tillhör? Kan utbildningens omfattning variera beroende på hur utbildningsdeltagaren presterar?

 • Användarvänlighet

 • Hur tydligt och förståeligt är spelet, simuleringen och/eller den virituella världen för deltagaren, dvs vad förväntas och hur gör man?
 • Ser produktionen tilltalande ut och inspirerar den till lärande?
 • Hur väl är utbildningen producerad ur ett hantverksperspektiv t ex få buggar och väl genomarbetat språk?

 • Måluppfyllelse

 • Hur väl bidrar spelet, simuleringen eller den virtuella världen till de mål som är satta för lärandet i den totala produktionen?

 • Affärsresultat och statistik

 • Vilka bevis finns som visar på produktionens förmåga att uppfylla den förväntade affärsnyttan?