Bästa Kompetenssatsning

Med kategorin Bästa Kompetenssatsning menas en större lärandeinsats inom en organisation eller företag. Utmärkelsen vill uppmärksamma de bästa och mest välarbetade kompetenssatsningarna.

Har det nominerade bidraget tidigare nominerats i kategorin Bästa Kompetenssatsning skall detta anges. En kort beskrivning av vad som skiljer det nya från det tidigare bedömda bidraget skall då också medfölja nomineringen.

Tävlingen är nu stängd för bidrag och juryn har påbörjat sitt arbete. Den 19 oktober presenteras finalisterna. Vinnarna utses vid den stora galakvällen den 16 november. Säkra din plats redan nu: Promisedagen 

Juryn kommer att bedöma de nominerade utifrån följande kriterier:

Måluppfyllelse

 • Hur välformulerat, tydligt och koncist är kompetenssatsningens mål beskrivet för organisationen?
 • Hur väl uppnår kompetenssatsningen de resultat och förändringar som avsetts med satsningen?
 • Hur väl uppfyller kompetenssatsningen de mål som är satta för lärandet i den?
 • Hur väl når kompetenssatsningen de målgrupper som den är avsedd för?

Affärsresultat och statistik

 • Vilka bevis finns som visar på kompetenssatsningens förmåga att uppfylla den förväntade affärsnyttan?
 • Hur många individer berörs av kompetenssatsningen?
 • Hur hög är genomförandegraden, dvs hur många av de som påbörjat utbildningen har också slutfört den?
 • Hur ser utvärderingsresultaten ut?
 • Hur ser resultatet ut i förhållande till investeringen i tid och pengar? Finns det en ROI beräkning?

Pedagogiskt upplägg

 • Vilka lärformer finns i kompetenssatsningen?

Användarvänlighet

 • I hur stor utsträckning är kompetenssatsningen tilltalande och inspirerar till utveckling för organisationen och individen?

Har du frågor kan du vända dig till huvudjuryn på adressen jury@swelearn.se