Bästa Innovation

Med kategorin Bästa innovation menas ett nyskapande och kreativt upplägg för lärande, leverans av lärande eller produktion av lärande. Det kan antingen röra sig om teknik (hårdvara eller mjukvara) eller om pedagogisk innovation. Utmärkelsen vill uppmärksamma de innovationer som leder branschen framåt och som förändrar sättet på vilket lärande designas, levereras, stöttas och följs upp.

Har det nominerade bidraget tidigare nominerats i kategorin Bästa innovation skall detta anges. En kort beskrivning av vad som skiljer det nya från det tidigare bedömda bidraget skall då också medfölja nomineringen. Har bidraget tidigare tilldelats pris i någon av Swedish Learning Awards andra kategorier kommer det att uteslutas från tävlan.

Vi ser fram emot ditt bidrag. Sista dag för inlämning är den 20 Maj. Fyll i dina uppgifter nederst på sidan så får du en länk som tar dig till tävlingsformuläret.

Juryn kommer att bedöma de nominerade utifrån följande kriterier:

Nyskapande

  • I vilken grad, och på vilket sätt är idén/produkten nyskapande och kreativ?
  • Är innovationen en utveckling av en befintlig lösning?
  • Är bidraget en helt ny idé?
  • Hur bidrar innovationen till branschens utveckling?

Användarvänlighet

  • Till vilken grad inspirerar innovationen till lärande och ser tilltalande ut?
  • I hur stor utsträckning är innovationen enkel och logisk att använda?

Pedagogiskt upplägg

  • Vilken nytta tillför innovationen de aktuella användarna/målgruppens arbete?
  • Hur väl utnyttjas de unika kvalitéerna med innovationen?

Måluppfyllelse

  • Hur väl förmår innovationen förenkla och/eller uppfylla de behov den avser att lösa?

Juryn har rätt att utse två vinnare i kategorin, uppdelade på en teknisk innovation och en pedagogisk innovation, om de så finner lämpligt.

Har du frågor kan du vända dig till huvudjuryn på adressen jury@swelearn.se