Bästa Mobila Lärandet

Med kategorin Bästa mobila lärande menas produktioner för lärande som primärt har tagits fram för att användas på mobila enheter som mobiltelefoner, smart phones, surfplattor och handkonsoler. Utmärkelsen vill uppmärksamma de bästa och mest välarbetade produktionerna avsedda för mobil hårdvara som använts på ett innovativt och effektivt sätt för att uppnå utbildningsmålen.

Om det mobila lärandet är ett delmoment i en större produktion (med t ex klassrumsmoment), så tas hänsyn till att denna kontext existerar, dock är det enbart det mobila lärandet som bedöms i tävlingen.

Tävlingen är nu stängd för bidrag och juryn har påbörjat sitt arbete. Den 19 oktober presenteras finalisterna. Vinnarna utses vid den stora galakvällen den 16 november. Säkra din plats redan nu: Promisedagen 

Juryn kommer att bedöma de nominerade utifrån följande kriterier:

Pedagogiskt upplägg

  • Hur lämpligt är valet av mobilt lärande för aktuella målgrupper och mål?
  • Hur väl utnyttjas de unika möjligheter som den mobila teknologin erbjuder, exempelvis kamera, tryckkänslighet, pushmeddelanden, SMS, positionering och sensorer?
  • Anpassas innehåll och/eller navigering utifrån utbildningsdeltagarens interaktion med utbildningen eller följer alla deltagare samma väg?

Användarvänlighet

  • Hur väl fungerar utbildningen på den mobila enhet som den primärt är avsedd för?
  • Är användargränssnittet anpassad till mobila enheter?
  • Ser produktionen tilltalande ut och inspirerar den till lärande?
  • Hur väl är utbildningen producerad ur ett hantverksperspektiv, t ex få buggar och lätt att installera?

Måluppfyllelse

  • Hur väl uppfyller produktionen de mål som är satta för lärandet i den?
  • Hur väl når produktionen de målgrupper som den är avsedd för?

Affärsresultat och statistik

  • Vilka bevis finns som visar på produktionens förmåga att uppfylla den förväntade affärsnyttan?

Har du frågor kan du vända dig till huvudjuryn på adressen jury@swelearn.se