BÄSTA E-LEARNING, Icke vinstdrivande verksamhet

Med kategorin Bästa E-learning menas en digital produktion för lärande. Med icke vinstdrivande verksamhet syftar vi på organisationer inom offentlig sektor samt föreningslivet, t.ex. stat, landsting och kommunala verksamheter samt föreningar (fack, idrott, NGO:s etc), trossamfund m.m.

Utmärkelsen vill uppmärksamma de bästa och mest välarbetade e-learningproduktionerna. Om e-learningen är ett delmoment i en större produktion (med t ex klassrumsmoment), så tas hänsyn till att denna kontext existerar, dock är det enbart e-learningen som bedöms i tävlingen.

Har det nominerade bidraget tidigare nominerats i kategorin Bästa e-learning skall detta anges. En kort beskrivning av vad som skiljer det nya från det tidigare bedömda bidraget skall då också medfölja nomineringen.

Tävlingen är nu stängd för bidrag och juryn har påbörjat sitt arbete. Den 19 oktober presenteras finalisterna. Vinnarna utses vid den stora galakvällen den 16 november. Säkra din plats redan nu: Promisedagen 

Juryn kommer att bedöma de nominerade utifrån följande kriterier:

Pedagogiskt upplägg

 • På vilket sätt är produktionen nyskapande och kreativ?
 • Hur väl används olika typer av interaktioner mellan deltagaren och produktionen? T ex övningar, spel, simuleringar i produktionen.
 • På vilka sätt interagerar utbildningsdeltagaren med utbildningsledaren och/eller andra utbildningsdeltagare?
 • Anpassas innehållet och/eller navigeringen utifrån utbildningsdeltagarens interaktion med utbildningen, eller följer alla deltagare samma utbildningsväg? Kan nivån eller svårighetsgraden variera beroende på vilken målgrupp utbildningsdeltagaren tillhör? Kan utbildningens omfattning variera beroende på hur utbildningsdeltagaren presterar?
 • Hur väl möter produktionen olika lärstilar hos utbildningsdeltagaren?

Måluppfyllelse

 • Hur väl uppfyller e-learningproduktionen de mål som är satta för lärandet i den?
 • Hur väl når produktionen de målgrupper som den är avsedd för?

Användarvänlighet

 • Ser produktionen tilltalande ut och inspirerar den till lärande?
 • Hur väl är utbildningen producerad ur ett hantverksperspektiv t ex få buggar och väl genomarbetat språk?
 • Är navigeringen i produktionen enkel och logisk att använda? Ser man var man befinner sig, var man har varit och vilka delar som ännu inte har slutförts?

Affärsresultat och statistik

 • Vilka bevis finns som visar på produktionens förmåga att uppfylla den förväntade affärsnyttan?

Har du frågor kan du vända dig till huvudjuryn på adressen jury@swelearn.se