Med eldsjäl menar Swedish Learning Awards en eller flera personer som med hjälp av engagemang, kreativitet och uthållighet utvecklar och driver lärandefrågor på ett sätt som inspirerar andra såväl inom som utanför den egna sfären.

Juryn kommer att bedöma de nominerade utifrån följande kriterier:

Engagemang
– En person eller grupp som främjat lärande och utveckling på ett positivt sätt i Sverige.

Nyskapande
– En person eller grupp som genom sin kunskap, förmåga och kreativitet i användandet av nya metoder för lärande och utveckling lyfter resultaten till nya nivåer.

Förändringsledare
– En person eller grupp som genom sin drivkraft för lärande och utveckling skapar förändring inom ett företag eller organisation.

Personer aktiva inom Swedish Learning Awards, Swedish Learning Association och Promise kan inte nomineras.

Tävlingen är nu stängd för bidrag. Finalisterna presenteras den 15 maj.