Social learning för en mer demokratisk värld

Olof Palmes Internationella Center hade tagit fram ett utbildningsmaterial – en demokratihandbok. Nu ville de göra materialet både lättare att sprida, men framför allt göra det möjligt för fler människor runt om i världen att ta del av det. Utmaningen var att hitta ett koncept som skapar både delaktighet och möjliggör en fortsatt dialog. Resultatet blev en prisbelönt webbplats, skapad för, och tillsammans med, demokratiarbetare i hela världen. Fram till idag har den haft besökare från 126 länder.

Palmecentret är en samarbetsorganisation som arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. I dagsläget drivet Palmecentret drygt 230 utvecklingsprojekt i 26 länder. En viktig del i det arbetet är att utbilda organisationer i länder som Burma, Palestina, Serbien och Sydafrika i frågor om demokrati.

Delaktighet som nyckelframgång
– Vi såg direkt att materialet som Palmecenter tagit fram hade potential att bli något mycket större än en interaktiv PDF, berättar André Gottfridsson på Houdini som har producerat webbplatsen. Vi ville skapa ett koncept som byggde på delaktighet. Delaktighet är en av grundstenarna i ett demokratiarbete och genom att involvera målgruppen i produktionen kunde vi också skapa en lösning med ett relevant tilltal.
Lösningen blev webbplatsen ”How to run and represent a party”. Webbplatsen bygger på innehållet i demokratihandboken, men representerat i  både text, bild, interaktiva övningar, nedladdningsbara PDF:er och framför allt filmade intervjuer med målgruppen, människor från hela världen.

– Som svensk kan det vara knepigt att förstå hur svårt, eller till och med förbjudet, ett politiskt engagemang för demokrati är, fortsätter André. Därför lät vi ett stort antal personer från olika delar av världen komma till tals genom videointervjuer. Dels filmade på plats, dels filmade över Skype. Det viktiga var inte filmkvaliteten, utan de här människornas berättelser. I Burma fick intervjupersonen till och med gå över gränsen till Thailand för att ens kunna genomföra intervjun.

Filmerna klipptes upp i olika delar och fungerar både som introduktion och reflektion över de olika avsnitten i handboken. Allt innehåll är taggat, vilket innebär att när en film är slut får besökaren tips på hur hen kan klicka vidare för att fortsätta igenom materialet.

Tekniken bakom
Lösningen är byggd i WordPress, ett av de största content management systemen för webbplatser.
– Vi bestämde oss snabbt för att de traditionella e-learningplattformarna inte var tillräckliga för behovet. Det var också viktigt att Palmecenters medarbetare runtom i världen enkelt skulle kunna fortsätta uppdatera webben.

Med världen som målgrupp var det också viktigt att lösningen inte var för tungladdad. Därför kan besökarna välja hur de vill ta del av intervjuerna – antingen via bild och ljud, eller enbart ljud. Man behövde heller ingen koppling till ett externt LMS, utan valde istället att bygga in LMS-funktionaliteten och användarhanteringen direkt i lösningen. Det gav en kostnadseffektiv produktion, där budgeten istället kunde användas till att skapa ett rikt innehåll.

Tight team och förståelse en framgångsfaktor
Kärnan i produktionsteamet bestod av endast tre personer: Berith Andersson, beställare och projektledare från Palmecenter samt två resurser från Houdini. Produktionstiden var så kort som tre månader.
– Det är viktigt med en tydlig beställare med verklig beslutsrätt, vilket Berith hade. För att klara den korta produktionstiden var ett nära samarbetet också en förutsättning, fortsätter André.
Till och från var det fler personer med i produktionen. När de engagerades var överlämningarna både noggranna och omfattande.
– Det är oerhört viktigt för kvaliteten att alla som deltar i en produktion vet syfte och mål, oavsett vilken del //borttaget ord// personen ska arbeta med. Det är det viktigaste för oss på Houdini i alla produktioner. Vet man inte varför man gör något är det mest tur om det blir bra eller ens rätt.

Förstapriset har gett fler kunder
How to run and represent a party” vann utmärkelsen Bästa Innovation i Swedish Learning Awards 2013.
– Priset har betytt massor för oss, säger André. Dels är det här en produktion vi som företag är oerhört stolta över eftersom ämnet är så angeläget. Vi lade också ner vår själ i arbetet med den. Men priset har också inneburit att fler har fått upp ögonen för oss som företag. Vi får in fler förfrågningar från nya spännande kunder. Fler och fler får också upp ögonen för att en e-learning inte alltid behöver vara så traditionell, utan tvärtom kan ge större genomslag om man vågar gå utanför de traditionella ramarna, avslutar André.