Sista dag för bidrag 28 februari

Nu är det hög tid att anmäla bidrag till Swedish Learning Awards 2013. Den 15 maj presenterar vi 5 finalister i varje kategori.

Ta möjligheten att mäta era utbildningsatsningar mot de bästa i Sverige. Samtidigt får ni ett unikt tillfälle att träffa och inspireras av de just nu skarpaste utbildningsavdelningarna, leverantörerna och innovativa lösningarna. Juryn består av personer med gedigen kompetens och erfarenhet från både beställar- och leverantörssidan. Vilka utbildningar har bästa pedagogiken? Känner du en eldsjäl? Har ni genomfört en stor och lyckad kompetenssatsning? Är er digitala utbildning den mest effektiva?

Tävlingen arrangeras nu för fjärde året i rad, och anmälda bidrag har ökat med 50% för varje år.Läs om tidigare års

vinnare här.

Anmäl era bidrag senast 28 februari. Fem finalister i varje kategori offentliggörs den 15 maj. Den stora finalen äger rum 3 oktober.

Årets sju tävlingskategorier är:

Bästa e-Learning
Utmärkelsen vill uppmärksamma de bästa och mest välarbetade e-learningproduktionerna.
Läs mer om juryns bedömningskriterier och tävla!

Bästa Simulering, spel och virtuella värld
Utmärkelsen vill uppmärksamma simuleringar, spel eller virtuella världar som använts på ett innovativt sätt för att uppnå utbildningsmål och skapa engagemang, intresse och motivation.
Läs mer om juryns bedömningskriterier och tävla!

Bästa Standardproduktion
Med standardproduktion menar Swedish Learning Awards en och samma produktion som används av flera olika målgrupper, företag eller organisationer och/eller vänder sig till konsumenter. Utmärkelsen vill uppmärksamma de produktioner, som utan omfattande justeringar, framgångsrikt lyckas underlätta lärande för separata målgrupper.
Läs mer om juryns bedömningskriterier och tävla!

Bästa Mobila lärandet
Med mobilt lärande menar Swedish Learning Awards produktioner för lärande som primärt har tagits fram för att användas på en icke-specificerad plats och på mobila enheter ; t ex mobiltelefoner, smart phones, surfplattor och handkonsoler. Utmärkelsen vill uppmärksamma de bästa och mest välarbetade produktionerna avsedda för mobil hårdvara som använts på ett innovativt sätt för att uppnå utbildningsmål på ett effektivt sätt.
Läs mer om juryns bedömningskriterier och tävla!

Bästa Innovation
Med innovation menar Swedish Learning Awards framförallt ett nyskapande och kreativt upplägg för lärande. Det kan också röra sig om hårdvara eller mjukvara. Utmärkelsen vill uppmärksamma de innovationer som leder branschen framåt och som förändrar sättet på vilket lärande designas, levereras, stöttas och följs upp.
Läs mer om juryns bedömningskriterier här och tävla!

Bästa Kompetenssatsning
Med kompetenssatsning menar Swedish Learning Awards en större lärandeinsats inom en organisation eller företag. Utmärkelsen vill uppmärksamma de bästa och mest välarbetade kompetenssatsningarna.
Läs mer om juryns bedömningskriterier och tävla!

Årets Eldsjäl
Med eldsjäl menar Swedish Learning Awards en eller flera personer som med hjälp av engagemang, kreativitet och uthållighet utvecklar och driver lärandefrågor på ett sätt som inspirerar andra såväl inom som utanför den egna sfären.
Läs mer om juryns bedömningskriterier här och nominera din eldsjäl!