Inlägg av Kristoffer Stenqvist

Wassum – 2011 års standardproduktion

Learning Awards driver fram pedagogiskt nytänkande och kreativitet inom branschen, som i slutändan ger deltagarna en bättre läromiljö och en trevligare upplevelse. De som arbetat i projektet har fått ett stärkt självförtroende i sitt arbete. Jag tror att det lett till att man vågar mer och att man inte är rädd att experimentera utanför ramarna, […]